Arran de cel

Feia anys que la idea en rondava pel cap, però no és fàcil d’explicar la impressió que dóna la visió d’una casa que cau.
Primer s’enfonsa la teulada deixant les parets despullades arran de cel, morint-se a poc a poc sota la mirada impassible del temps, moment en el qual perd la seva intimitat deixant a la vista de tothom la vida que ha tingut. Aquesta visió em posava trist i no entenia per què es deixaven caure les edificacions, fins que vaig comprendre que la duresa de la vida rural ens empenta cap a llocs més còmodes i menys inhòspits. Aleshores vaig seure i vaig mirar-les amb altres ulls, els de la càmera.

Exposició fotogràfica al Museu de l’Ebre Tortosa del 19 de juny al 29 d’agost. 

Dissabtes de 11 a 14 i de 17 a 20 h.

Diumenges de 11 a 14 h.

The idea had been running through his head for years, but it’s not easy to explain the impression given by the sight of a falling house.
First the roof collapses leaving the walls bare under the sky, dying little by little under the impassive gaze of time, at which point it loses its intimacy leaving in plain sight the life it has had. This sight made me sad and I did not understand why the buildings were falling down, until I understood that the harshness of rural life pushes us towards more comfortable and less inhospitable places. Then I sat down and looked at them with other eyes, those on camera.

Photographic exhibition at the Museu de l’Ebre Tortosa from June 19 to August 29. Saturdays from 11 a.m. to 2 p.m. and from 5 p.m. to 8 p.m. Sundays from 11 a.m. to 2 p.m.