Shaun Tan Tribute

Feia temps que em voltava pel cap fer una petita aportació al món de la il·lustració amb l’eina que conec que és la fotografia. L’obra d’en Shaun Tan, que és un reconegut il·lustrador, ha sigut la que he escollit per fer aquest exercici d’imitació. És com s’aprèn, intentant fer el que fan els millors.

For a long time I had been thinking about making a small contribution to the world of illustration with the tool I know to be photography. The work of Shaun Tan, who is a renowned illustrator, has been the one I have chosen to do this imitation exercise. It’s how you learn, trying to do what the best do.

Dades tècniques:

Càmera Canon 7D (first generation)

Lens Canon 50 milimetrers Compact f1:2.5, Canon 70-200 milimetres f1:2.8

Captura RAW file 50MB Revelat amb Canon DPP

Edició amb Photoshop

Filtres Nik Color Efect Pro 3.0