Alquímia fotogràfica

Qui entén de fotografia ja sap que abans, molts anys enrere, aconseguir plasmar una imatge sobre un paper era una proesa titànica. Avui amb els sistemes digitals aconseguim resultats prou bons en pocs minuts… però, si parlem de romanticisme, de custodiar les belles arts i els vells oficis, de fer fotografies com al principi i no deixar perdre el seu valor, això… això és un altre tema.

Anyone who understands photography already knows that before, many years ago, being able to capture an image on paper was a titanic feat. Today with digital systems we get good enough results in a few minutes … but, if we talk about romance, keeping the fine arts and old trades, taking pictures as in the beginning and not losing their value, this … this is another issue.